QUART ESO

INTRODUCCIÓ
-          Les “gramàtiques normatives” de les llengües romàniques no sorgeixen fins a finals dels segles XV i XVI; la norma de correcció l’establia:
1.       Una figura literària de prestigi o
2.       Algun escrivà que elaborara documents jurídics o administratius en nom del rei.
-          Ramon Llull dóna uniformitat i prestigi a la nostra prosa literària.
-          Pere el Cerimoniós, més tard, des de la Cancelleria Reial impulsa una “varietat estàndard” que es convertirà en model de correcció i unificació